24/18 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ติดต่อได้ที่
095-549-8929

กุ้งก้ามกราม

กุ้งก้ามกรามไทย แช่แข็งพร้อมนำไปประกอบอาหาร

No products were found matching your selection.