24/18 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ติดต่อได้ที่
095-549-8929

ปลากะพงขาว

คัดเลือกปลากะพงจากบ่อที่ได้คุณภาพ แล่และตัดแต่งด้วยโรงงานมาตรฐาน

No products were found matching your selection.