24/18 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ติดต่อได้ที่
095-549-8929

ปลาซาบะ

เป็นปลาจากธรรมชาติ เนื้อมันหอมเมื่อนำไปย่างในกระทะ

No products were found matching your selection.